Groenblauw eiland
thumb Groenblauw eiland thumb Groenblauw eiland thumb Groenblauw eiland thumb Groenblauw eiland thumb Groenblauw eiland thumb Groenblauw eiland

Groenblauw eiland

Tijdens mijn afstudeerjaar heb ik een masterplan gemaakt voor het westelijk deel van het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten.
In het masterplan worden de polders van het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten in vier verschillende poldertypes (verbrede landbouw, grootschalige landbouw, intensieve landbouw- en tuinbouw en energielandbouw) ingedeeld, waardoor de polders hun eigen uitstraling krijgen en polderstructuren weer herkenbaar worden. Keuze van het poldertype is gebaseerd op de leeftijd van de polder, de bodemopbouw, de verkaveling en aanwezige ontwikkelingen zoals kreekherstel en concentratie van glastuinbouw bij Tinte. Een duidelijke structuur van het polderlandschap biedt kansen voor een duurzame land- en tuinbouw. Een nieuw te realiseren aanvoer van zoet water voor de land- en tuinbouw wordt samen met waterbergingspolders en herstelde kreken gekoppeld aan de verdedigingslinie tussen de Steenen Baak en Hellevoetsluis. Hierdoor wordt de linie beter zichtbaar in het landschap. Landelijk wonen zal gekoppeld worden aan de waterberging. 
De ontwikkeling van recreatiedijken maakt het polderlandschap geschikt voor fietsers en wandelaars. De dijken met beplanting liggen op de grenzen van verschillende poldertypes, waardoor vanaf de dijken twee poldertypes zichtbaar zijn. 
 
Locatie: Voorne-Putten
Afstudeeropdracht Van Hall Larenstein (masterplan)
Jaar: 2009