Privacyverklaring KOMland | ontwerp van de buitenruimte

Februari 2019
KOMland | ontwerp van de buitenruimte, gevestigd op Tuindorp 29 4191 KD Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij verwerken persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres 
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • bankrekeningnummer

MET WELK DOEL DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • om bij u op bezoek te kunnen komen om uw tuin te bezichtigen en de overeengekomen opdracht uit te kunnen voeren
 • voor het afhandelen van uw betaling
 • voor het verstrekken van gegevens aan derden, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (zoals bijvoorbeeld de gegevens voor onze belastingaangifte)

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN 

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingaangifte).

BEZOEK AAN DE WEBSITE

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Op onze website worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEVEILIGING

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@komland.nl.