Glasheldere fietsroutes
thumb Glasheldere fietsroutes thumb Glasheldere fietsroutes thumb Glasheldere fietsroutes thumb Glasheldere fietsroutes thumb Glasheldere fietsroutes thumb Glasheldere fietsroutes thumb Glasheldere fietsroutes thumb Glasheldere fietsroutes

Glasheldere fietsroutes

In het kader van de afstudeerfase aan Van Hall Larenstein heb ik samen met Janneke Kools en Koen Bos een ontwerpondersteunend onderzoek uitgevoerd naar de inrichtingsprincipes voor kwalitatief hoogwaardige fietsroutes door glastuinbouwgebieden. Er is een literatuurstudie uitgevoerd en binnen zes glastuinbouwlocaties zijn twaalf fietsroutes geanalyseerd. Door het vergelijken van waarderingen (subjectief en objectief) zijn er conclusies getrokken aangaande inrichtingsprincipes van kwalitatief hoogwaardige glastuinbouwgebieden (met name voor de ontwikkeling van recreatie).
Enkele conclusies uit het onderzoek zijn dat afwisseling langs de route belangrijk is en deze bij voorkeur in grote eenheden moet plaatsvinden en dat het behoud van oorspronkelijke landschapsstructuren niet persé noodzakelijk is voor de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig glastuinbouwgebied. 
Ruimtelijke afwisseling  is wel van invloed op, maar zeker niet als enige bepalend voor de kwaliteit van deze fietsroute. 

Onderzoek Glasheldere fietsroutes
In samenwerking met: Janneke Kools en Koen Bos
Jaar: 2010