Langs de Strypse Kreek naar Brielle
thumb Langs de Strypse Kreek naar Brielle thumb Langs de Strypse Kreek naar Brielle thumb Langs de Strypse Kreek naar Brielle thumb Langs de Strypse Kreek naar Brielle thumb Langs de Strypse Kreek naar Brielle thumb Langs de Strypse Kreek naar Brielle

Langs de Strypse Kreek naar Brielle

Dit project is een deeluitwerking van het masterplan 'Groenblauw eiland in de Delta'. Beide opdrachten heb ik uitgevoerd tijdens mijn afstudeerjaar aan Van Hall Larenstein. De huidige situatie wordt bepaald door het open polderlandschap grenzend aan de vestingstad Brielle en het besloten kassenlandschap rond het dorp Tinte. Op basis van de geomorfologische kaart en huidige ontwikkelingen, zoals herstel van de Strypse Wetering, is gekozen voor het omvormen van deze wetering tot een natuurlijke kreek. Deze sluit aan op Brielle waardoor deze een verbinding zal vormen tussen Brielle en het omliggende landschap. Functies als landelijk wonen, recreatie, natuur en waterberging worden gekoppeld aan de kreek. Het polderlandschap wordt beter toegankelijk en vertoont meer diversiteit. Het dorp Tinte wordt hierdoor economisch en landschappelijk versterkt.

Locatie: Brielle
Afstudeeropdracht Van Hall Larenstein
Jaar: 2010