Ontwerp bedrijventerrein in het groen
thumb Ontwerp bedrijventerrein in het groen thumb Ontwerp bedrijventerrein in het groen thumb Ontwerp bedrijventerrein in het groen

Ontwerp bedrijventerrein in het groen

Het westelijk deel van de Overbetuwe wordt gekenmerkt door een van noord naar zuid lopende oeverwal en lager gelegen komgronden. Enkele plaatsen op deze oeverwal, die ingeklemd ligt tussen Nederrijn en Waal, zijn Zetten en Heteren. Naast een uitgebreid masterplan is een deeluitwerking gemaakt voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen de spoorlijn Tiel-Arnhem en de A15. Het nieuwe bedrijventerrein krijgt voldoende groene ruimte om doorgaande fiets- en voetpaden aan te leggen. Het bedrijventerrein draagt bij aan een aantrekkelijke recreatieve verbinding en een prettig vestigingsklimaat voor bedrijven.
Om overlast door fijnstof (A15) te verminderen worden groene lijnelementen zo mogelijk dwars op de aanvoer van fijnstof geplaatst. Deze lijnelementen bestaan uit een halfdoorzichtige brede singel van ongeveer 20 meter waarbij verschillende inheemse boomsoorten en struiken worden gebruikt. Deze groene elementen volgen zoveel mogelijk de al aanwezige lijnen van het landschap, zodat het bedrijventerrein zo optimaal mogelijk wordt ingepast. 

Locatie: Zetten
Studie derde jaar Van Hall Larenstein, in samenwerking met Marleen Appeldoorn, Elka Vuteva en Michelle Heinen
Jaar:2009