Boomstructuurplan De Hoven
thumb Boomstructuurplan De Hoven thumb Boomstructuurplan De Hoven thumb Boomstructuurplan De Hoven thumb Boomstructuurplan De Hoven thumb Boomstructuurplan De Hoven

Boomstructuurplan De Hoven

In het derde jaar van Van Hall Larenstein heb ik een boomstructuurplan gemaakt voor de wijk De Hoven. Deze wijk maakt deel uit van De Groote Wielen, een vinexlocatie aan de noordkant van Rosmalen. Duurzaamheid is in De Groote Wielen een belangrijk speerpunt. Dit komt tot uiting in het gebruik van een 'watermachine' met bovengrondse hemelwaterafvoer, retentiebekkens en helofytenfilters. Doorgaande lijnen en zichtlijnen naar het omliggende landelijke gebied komen in het boomstructuurplan duidelijk naar voren door de boomkeuze, maar ook door de variatie in bijvoorbeeld plantafstand. In het meer naar binnen gerichte deel van De Hoven is er juist gekozen voor een duidelijke seizoensbeleving (bloei, bladkleur). Voor een aantal deelgebieden zijn er uitwerkingen gemaakt in staalkaarten, met daarin informatie over functie, sfeer, beeld van de beplanting en het gekozen sortiment.

Locatie: Rosmalen
Studie derde jaar Van Hall Larenstein
Jaar: 2009